Historicky první setkání domácích psovodů proběhlo na Domažlicku

Ing. Petr Ziegrosser

Ve dnech 16.–18. července t. r. proběhlo v Caparticích na Domažlicku historicky první setkání psovodů. Zúčastnili se ho jak zástupci smeček honičů, tak jejich zatím neorganizovaní kolegové – psovodi. Celá akce byla velice dobře a zodpovědně připravena. Většina účastníků přijela již v pátek, ostatní v sobotu, kdy byl v dopoledních hodinách zahájen hlavní přednáškový program.

Svět myslivosti na Facebooku