Medvěd hnědý v Japonsku

Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.

Japonsko je zemí se svébytnou kulturou a životním stylem. Jako ostrovní stát se vyznačuje unikátní a zajímavou faunou s druhy a jejich formami, které se jinde na světě nevyskytují. Řada živočichů patří k lovné zvěři, přičemž zvláštní postavení mezi nimi zaujímají medvědi. V Japonsku žijí dva druhy – medvěd hnědý (Ursus arctos), který obývá pouze nejsevernější ostrov Hokkaido a některé přilehlé ostrovy, a menší medvěd ušatý (Ursus tibethanus), žijící na jižněji položených velkých ostrovech Honšú a Šikoku. Během svého pobytu na ostrově Hokkaido jsem získal řadu informací o tamní populaci medvěda hnědého a navštívil i jeho přirozené biotopy. O nabyté poznatky bych se rád podělil se čtenáři Světa myslivosti.

Svět myslivosti na Facebooku