J. V. Černý – jeden za zakladatelů odborné české myslivecké literatury

Když v polovině 19. století přestala být myslivost pouze záležitostí feudálů a byla zpřístupněna širšímu okruhu zájemců, ukázalo se, že chybějí myslivecké knihy v českém jazyce. Tento nedostatek se jako první pokusil odstranit Josef Vilém Černý, jehož 170. výročí narození (1841) připadá na 24. ledna t. r.

Svět myslivosti na Facebooku