Legenda jménem M-44s a jiné způsoby ochrany před šelmami

Doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. a Ing. Radim Plhal

Na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně jsme před časem měli příležitost vyslechnout dvě přednášky profesora Dr. Williama F. Andelta z Ústavu rybářství a ochrany přírody University of Colorado (USA), který se zabývá ekologií šelem a problémy jejich existence v kulturní krajině. Přednášky byly velmi zajímavé, zejména když mluvil o metodách lovu, které jsou u nás těžko představitelné.

Svět myslivosti na Facebooku