Důležitá novela veterinárního zákona

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.

Dnem 1. ledna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 308/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Tato rozsáhlá novela veterinárního zákona se dotýká také uživatelů honiteb a provozovatelů farmových chovů zvěře, proto je účelné mysliveckou veřejnost s nadcházejícími změnami alespoň stručně seznámit.

Svět myslivosti na Facebooku