Produkce našich honiteb v novém tisíciletí, aneb nikdy nebylo lépe!

Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Rok 2010 byl v historii naší myslivosti opět rekordním – ulovilo se nejvíce zvěře černé, daňčí, mufloní a sičí od doby, kdy se vedou celostátní záznamy. Měli bychom si přiznat, že spárkatá zvěř je na nekontrolovaném vzestupu a kapacity honiteb zřejmě zdaleka nebylo dosaženo. Ve svém příspěvku se nebudu zabývat důvody, proč tomu tak je. Mým cílem je zamyslet se nad vývojem produkce zvěřiny a jejím finančním vyjádřením.

Svět myslivosti na Facebooku