Ve Španělsku se konal XXX. kongres Unie biologů zvěře

Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.

Ve dnech 5. až 9. září t. r. byl v Barceloně uspořádán jubilejní XXX. kongres Unie biologů zvěře (International Union of Game Biologists, IUGB). Na akci bylo přítomno celkem 381 účastníků z 36 států světa.

Svět myslivosti na Facebooku