Zkušenosti s vývojem „problému černá zvěř“

Ing. Jaroslav Nerad

Tento příspěvek vznikl jako reakce na článek ve Světě myslivosti č. 10/2010, informující o průběhu sympozia o praseti divokém, které se konalo v září loňského roku ve Velké Británii. Zmíněný článek obsahoval informaci o tom, že v Austrálii hodlají k vyřešení problémů s divokými prasaty použít selektivní jed. V článku byla zároveň nadnesena otázka, zda by nebylo vhodné investovat prostředky do výzkumu ke zjištění prostorové aktivity černé zvěře i u nás, aby se získaly věrohodnější údaje, než poskytuje „dokonalá“ myslivecká statistika.

Svět myslivosti na Facebooku