Jaké jsou počty naší pernaté zvěře? (I.): Vodní pernatá zvěř – vrubozobí ptáci

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.

Pojem zvěř je vymezen zákonem a jeho výčet zahrnuje jak druhy lovné, tak hájené. Obecně jsou to druhy ptáků a savců, které jsou myslivecky obhospodařované. V novém seriálu o početnosti pernaté zvěře je zahrnut širší výběr druhů, než je stanoveno naší mysliveckou legislativou, tedy i některé druhy vzácné, chráněné nebo výjimečně se vyskytující, a to především proto, že je lze snadno zaměnit s druhy lovnými. Takové druhy se pak mohou snadno objevit např. na výřadu po lovu kachen.

Svět myslivosti na Facebooku