Vyhodnocení využití pachových ohradníků k ochraně kritických úseků komunikací Ústeckého kraje před volně žijící zvěří v roce 2010

Ing. Karel Hrouzek, Ing. Jan Scháno, Kamil Plíšek a Mgr. Marek Hartych

Policie ČR zaznamenává ročně kolem 200 tisíc dopravních nehod, na nichž se asi pěti procenty podílejí srážky s volně žijícími živočichy. Tyto statistické ukazatele vypovídají o tom, že v řadě honiteb, které jsou protnuty komunikacemi, vznikají výrazné ztráty na zvěři a na ostatních volně žijících živočiších, o ohrožení motoristů nemluvě. Přitom co se týče sražené zvěře, je evidována pouze ta, která zůstala ležet na vozovce nebo v jejím nejbližším okolí.

Svět myslivosti na Facebooku