Nárůst poškození lesních porostů zvěří se v posledních pěti letech podařilo zastavit

RNDr. Jana Beranová, Ing. Jan Apltauer, Ing. Martin Černý, CSc.

Ministerstvo zemědělství ČR již čtyřikrát (v r. 1995, 2000, 2005 a 2010) finančně podpořilo projekt, jehož cílem bylo zjistit reprezentativní údaje o rozsahu poškození lesních porostů zvěří v ČR. Zodpovědným řešitelem projektu byl ve všech případech IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o., který připravil metodiku šetření, dohlížel na kvalitu šetření a zpracoval a vyhodnotil výsledky. Na projektu se podíleli pracovníci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, kteří zajišťovali nezbytné datové podklady a spolu s pracovníky IFER se podíleli i na terénním šetření. V našem příspěvku uvedeme hlavní výsledky šetření v r. 2010 vč. porovnání těchto výsledků s údaji zjištěnými v předcházejících cyklech.

Svět myslivosti na Facebooku