Myslivecký parkúr ve Vráži

Petr Zvolánek

Na parkúrové střelnici ve Vráži (Lesy České republiky, s. p., Lesní závod Konopiště) byl letos na jaře zahájen druhý ročník závodu v loveckém parkúru (LP), nazvaný Myslivecký LP.  První ze série závodů na 50 terčů proběhl ve dnech 17.–19. března, druhý o měsíc později ve dnech 14.–16. dubna.

Svět myslivosti na Facebooku