Předkládání dolních čelistí ulovené holé spárkaté zvěře jako hmatatelný důkaz vývoje populace srnčí zvěře v okrese Žďár nad Sázavou v letech 2003–2010

Ladislav Holeš

Ve svých článcích, které vyšly ve Světě myslivosti č. 4 a 6/2011, jsem zmínil důležitost předkládání dolních čelistí ulovené holé spárkaté zvěře jako důkazu skutečného plnění plánu lovu, vývoje populace daného druhu zvěře a též posuzování správnosti odstřelu. Výsledky tohoto posuzování bych rád představil na příkladu nejrozšířenějšího druhu spárkaté zvěře v okrese Žďár nad Sázavou, a to na zvěři srnčí. Týkají se období let 2003–2010.

Svět myslivosti na Facebooku