Honitba pod Řípem

Zdeněk a Lukáš Fantovi

Na příkladu hospodaření mysliveckého sdružení v honitbě na rozhraní Středočeského a Ústeckého kraje se pokusíme přiblížit, že i v dnešní krajině s výrazně změněnými přírodními podmínkami lze zvýšit stavy drobné zvěře a udržovat je na uspokojivé výši. Obnáší to však celý komplex nezbytných zásahů a opatření, ale hlavně stovky hodin obětavé práce myslivců.

Svět myslivosti na Facebooku