Krytá pozorovatelna

Jindřich Machala

Po návodu na stavbu jednoduchého posedu (Svět myslivosti č. 6/2011) přinášíme postup stavby složitějšího, bytelnějšího a pohodlnějšího mysliveckého zařízení, jímž je krytá pozorovatelna. Její stavba sice zabere více času a je nákladnější, ale v konečném výsledku zajistí větší pohodlí při čekané za nepříznivého počasí. Také životnost této pozorovatelny je podstatně delší než životnost zmíněného posedu.

Svět myslivosti na Facebooku