Opční právo a pronájem honiteb

Jiří Staněk

Většina současných uživatelů honiteb, jejichž držitelem je státní podnik Lesy České republiky (Lesy ČR), by si zřejmě ráda pronajala „své“ honitby i v příštím mysliveckém období, k čemuž jim zákon o myslivosti vychází vstříc v § 33 odst. 3, který formuluje tzv. opční právo. Současně se však obávají zvýšení nájemného od roku 2013. Co jim tedy vlastně opční právo obsažené v zákoně o myslivosti i ve smlouvách o nájmu honiteb garantuje?

Svět myslivosti na Facebooku