Rok v životě šumavské jelení zvěře – duben

Mgr. Pavel Šustr, Ph.D.

Duben je na Šumavě obdobím, které charakterizují stále ještě často velké zásoby sněhu v hřebenových partiích, kde sněhová pokrývka mnohdy výrazně přesahuje i jeden metr. V nižších a středních polohách se ale již začíná ozývat jaro, stále častěji přicházejí slunné a teplé dny, sníh mizí a krajina se začíná pomalu opět zelenat. Jelení zvěř, která trávila zimu v přezimovacích obůrkách, je stále ještě uzavřena v těchto zařízeních. Pomalu však nastává čas, kdy ji uvnitř již nikdo „neudrží“ a obůrky bude třeba otevřít. V podmínkách Šumavy k tomu dochází většinou během druhé poloviny dubna nebo začátkem května – podle toho, jak rychle mizí sníh...

Svět myslivosti na Facebooku