Oblasti chovu zvěře v ČR – historie a současnost

Ing. Jan Dvořák, Ph.D., Milan Bartoš a Ing. David Vaca, Ph.D.

Oblasti chovu (OCH) jako jeden z nástrojů řízení populací spárkaté zvěře u nás mají více než padesátiletou historii. Za tuto relativně dlouhou dobu prošly různými obdobími – od rychlého rozmachu po téměř absolutní útlum. Podstatnou roli v tom sehrály především legislativní a společenské podmínky poplatné době. V posledních letech se zdá, že management populací zvěře prostřednictvím oblastí chovu v některých částech republiky znovu ožívá.

Svět myslivosti na Facebooku