Soukromí zemědělci plánují založit mysliveckou organizaci

Redakce

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) byla autorem a organizátorem série jarních vzdělávacích seminářů, které proběhly na území celé ČR pod názvem Zemědělství a myslivost (Svět myslivosti č. 4/2012). Důvodem jejich uspořádání je skutečnost, že zemědělství a myslivost jsou úzce propojené činnosti s návazností na krajinu, a zejména výkon práva myslivosti je činností přímo související se zemědělstvím.

V průběhu příprav těchto seminářů vznikla myšlenka založení samostatné myslivecké organizace.

Svět myslivosti na Facebooku