V čem nejčastěji chybujeme při zacházení s ulovenou zvěří

Dalibor Pačes

Nejen stáří, pohlaví, zdravotní stav a kondice zvěře, ale také období, kdy ji lovíme, druh střeliva, umístění střely a v neposlední řadě správné zacházení s úlovkem má významný vliv na kvalitu zvěřiny. Denně se o tom přesvědčují všichni její výkupci a zpracovatelé. O zásadách správného nakládání s ulovenou zvěří před tím, než ji dopravíme do sběrného místa nebo zpracovatelského závodu, jsme hovořili s jednateli společnosti Eurowild Čáslav Editou Hejnou a Jaroslavem Tomáškem.

Svět myslivosti na Facebooku