Nejmohutnější trofej nosil veledaněk!

Petr Koubek

Ještě před 10 500 lety (koncem poslední doby ledové) žili na území dnešního Irska sudokopytníci s největší trofejí. Paleontologové, kteří popsali daný druh, mu dali vědecké jméno Cervus (později ho přejmenovali na Megaceros) giganteus, což se do češtiny dá přeložit jako velejelen obrovský. Srovnáte-li základní tělesné rozměry velejelena s parametry jelena evropského, jistě uznáte, že jeho pojmenování není vůbec nadnesené…

Svět myslivosti na Facebooku