Spárkatá zvěř opanovala Evropu

Ústav Johanna Heinricha von Thünena v Eberswalde (Německo) porovnával statistické údaje o lovu spárkaté zvěře ve střední Evropě a zjistil, že během 40 let, co lze statistiky srovnávat, se její stav ztrojnásobil. Příčin je řada, nejpodstatnější jsou potrava a kryt. Vysoký stav zvěře je výzvou pro všechny státy a ukazuje na nezbytnou spolupráci majitelů a uživatelů půdy s myslivci, která by měla zabránit škodám působeným zvěří a možnému šíření zoonóz.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku