Venkov, jedna rodina (str. 12-13)

David Vaca

Spory mezi myslivci a zemědělci kvůli škodám působeným spárkatou zvěří na polích probíhaly „odnepaměti“, a dokud bude v našich honitbách zvěř, nezmizí. Jde o to, jak je dostat na snesitelnou úroveň, což je však v posledních letech při narůstající početnosti prasete divokého a neustále se rozmáhajícímu pěstování plodin, jako je kukuřice a řepka, úkol na hranici science-fiction. Že to však není zcela nemožné, dokazují některé příklady z praxe. S názornou ukázkou směru, který lze doporučit pro cestu k tolerovatelným škodám, se lze seznámit na Liberecku, kde již více než deset let úspěšně spolupracují myslivci, zemědělci a státní správa myslivosti.

Svět myslivosti na Facebooku