Reakce na článek „Lov lukem – pohled laika“ (str. 15-16)

Alexandr Vrága

Úvodem chci poděkovat Ing. Štěpánu Kulhanovi za kultivovaně napsaný článek (i když laický, částečně zavádějící a účelový), neboť když jsem se buď já, či kterýkoliv jiný lukostřelec setkal s odlišným názorem na legalizaci lovecké lukostřelby (naštěstí jich bylo jen velmi málo), byl projev dotyčných diskutérů často za hranicí slušnosti. Navíc většinou postrádali byť jen minimální znalosti o dané problematice. Z autorova článku mi však není zcela jasné, zda je pro legalizaci lovu lukem, nebo proti ní. Z jeho textu vyplývá mnoho otázek, na které však lze najít odpovědi v již mnou publikovaných článcích ve Světě myslivosti. Pozorné čtenáře budu asi nudit, ale abych se pokusil autorovi odpovědět na jeho subjektivní názory, znovu se částečně vrátím k tomu, co jsem v minulých číslech časopisu již popsal.

Svět myslivosti na Facebooku