Jak pokračuje proces tvorby návrhu novely zákona o myslivosti? (str. 4)

Redakce

V dubnovém čísle Světa myslivosti jsme přinesli informace o pracovním návrhu novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a jeho prováděcí vyhlášky č. 245/2002 Sb., o dobách lovu zvěře. Oba materiály, které připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe), vyvolaly odezvu ze strany velké části myslivců, která vyústila k zorganizování dvou petičních akcí (Svět myslivosti č. 4/2013). Co se během měsíce v souvislosti s novelizací zákona o myslivosti změnilo?

Svět myslivosti na Facebooku