Pachové ohradníky Hagopur – anketa o praktických zkušenostech uživatelů (str. 35)

Redakce

Pachové ohradníky od firmy Hagopur se staly významným pomocníkem při zabraňování střetů zvěře s vozidly na silnicích, a tím i ke snižování škod na zvěři, ale též při omezování škod působených zvěří na zemědělských a lesních kulturách. Spokojené uživatele především z východních Čech jsme požádali o přiblížení zkušeností s tímto prostředkem.

Svět myslivosti na Facebooku