Monitoring velkých šelem v Beskydech (str. 12-15)

Petr Koubek, Miroslava Barančeková, Jarmila Krojerová, Miloslav Homolka, Petr Konupka a Peter Vallo

Pouze Moravskoslezské Beskydy jsou místem, kde se v ČR společně a víceméně pravidelně vyskytují všechny tři druhy našich velkých šelem – rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý. To je také důvod, proč bylo toto území zařazeno do sítě Evropsky významných lokalit (EVL) v programu Natura 2000. Samo o sobě to výše uvedeným druhům sice nezajišťuje ochranu, ale jde o významný donucovací prvek k prosazování všech prostředků, které mohou k jejich ochraně přispět. Základním předpokladem k formulaci takových opatření je dokonalá znalost všech faktorů, které mohou ovlivnit jejich početnost, rozšíření i jejich migraci do nových vhodných oblastí. Pro tento účel by měly posloužit výsledky projektu, který je velkým šelmám v Beskydech věnován.

Svět myslivosti na Facebooku