Pozemky pro přírodu a myslivost – Wildlife Estates (str. 52)

Petr Marada

Obhospodařování půdy, které má pozitivní vliv na rostliny a živočichy a přispívá k ochraně dalších složek životního prostředí (vody, půdy, ovzduší), je základem pro vytvoření zemědělské krajiny, která je atraktivní, pestrá a dává životní prostor člověku, zvířatům a rostlinám. Takové hospodaření podporuje myslivost, venkovskou ekonomiku, vytváří přírodní a kulturní dědictví a současně dává prostor pro předávání a výměnu informací o správných přístupech. Vlastníci a nájemci půdy, kteří takto hospodaří, mají možnost získat označení Wildlife Estates (Pozemky pro přírodu a myslivost).

Svět myslivosti na Facebooku