Kolimační laser a jeho využití (str. 44)

Alexandr Vrága

Jako pro provozovatele střelnice je mým denním chlebem nastřelování zbraní. Vynikající pomůckou, nikoli však samospasitelnou, je kolimační laser. Okolo tohoto jednoduchého přístroje koluje mezi myslivci řada informací, z nichž se však mnoho nezakládá na pravdě. Na základě vlastních zkušeností se pokusím popsat výhody kolimačního laseru a též vyvrátit jeden s ním spojený mýtus.

Svět myslivosti na Facebooku