Novelizace vyhlášky č. 244/2002 Sb. a změny ve zkušebních řádech pro zkoušky loveckých psů (str. 30-32)

Karel Pfeifer

Dnem 1. ledna 2014 nabývají účinnosti dva závažné předpisy týkající se myslivosti a loveckých psů. Jde o vyhlášku Ministerstva zemědělství (MZe) č. 362/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 244/2002 Sb., provádějící některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zejména § 44 Používání loveckých psů a loveckých dravců; a o nové zkušební řády (ZŘ) pro zkoušky loveckých psů vydané Českomoravskou mysliveckou jednotou (ČMMJ). O této skutečnosti byla myslivecká veřejnost informována v optimisticky laděném článku, uveřejněném v listopadovém čísle časopisu Myslivost. Okresní myslivecké spolky ČMMJ obdržely navržené znění § 14 a 15 novelizované vyhlášky a také nové ZŘ k projednání koncem listopadu 2013.

Svět myslivosti na Facebooku