Vašnosti, kde máte doklady k té zvěřině? (str. 60-63)

Redakce

Různé nepravosti související se získáváním zvěřiny a jejím uváděním na trh jsou jevem, který myslivost provázel v minulosti, patří k běžným úkazům v současnosti a lze předpokládat, že patrně jen tak nezmizí. Zatím to vypadá, že vymýtit pytláctví a prodej zvěřiny „na černo“ nepomohou ani sebelepší zákony. O prohřešcích odhalovaných před více než sto lety na pražských tržištích a způsobech řešení pravidelně referovaly Listy lovecké – ilustrovaný časopis věnovaný zájmům myslivosti, lovu a rybářství, a orgán Spolku pro ochranu honby a chov psů v Království českém (dále Spolek), Prvního rybářského klubu v Praze a Prvního českého rybářského spolku v Praze.

Svět myslivosti na Facebooku