Zamyšlení nad sčítáním spárkaté zvěře a jeho použitelnosti pro plánování odstřelu (str. 12-13)

Milan Slavinger

Zákon o myslivosti ukládá uživatelům honiteb povinnost provést každoročně v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti kraje sčítání zvěře v honitbách a do pěti dnů výsledek oznámit příslušnému orgánu státní správy na obci s rozšířenou působností. Termíny sčítání jsou zpravidla stanoveny na měsíc únor a březen. Výsledky sčítání jsou, mimo jiné, podkladem pro vypracování plánu mysliveckého hospodaření a uvádí se do statistického výkazu MYSL 1-01. Co tento systém přináší, dobře víme …

Svět myslivosti na Facebooku