Kolébka sokolnictví – Kazachstán – hostila sokolnický festival (str. 20-23)

Bohumil Straka

Na přelomu listopadu a prosince 2013 se v hlavním městě Kazachstánu Astaně konal sokolnický festival a mezinárodní sokolnická konference. Sokolnické festivaly a soutěže jsou ve středoasijských státech pořádány každoročně, ale v tomto regionu byla mezinárodní sokolnická konference zorganizována poprvé.

Svět myslivosti na Facebooku