Kdy jindy, když ne teď? Kdo jiný, když ne my? (str. 12-13)

Miroslav Lotocký

V minulých číslech Světa myslivosti byly zveřejněny podrobné informace o „novém“ přístupu orgánů státní správy myslivosti jednak k vymáhání plnění povinnosti uvedené v ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, jednak k úpravám početních stavů spárkaté zvěře.

Svět myslivosti na Facebooku