Koroptev na anglický způsob (str. 20-23)

Jaroslav Slamečka, Pavel Forejtek a Imrich Šuba

Koroptev polní kdysi patřila ve většině polních a smíšených honiteb ČR k typickým druhům drobné zvěře a její úlovky byly obdivuhodné. V r. 1935 byl vykázán roční úlovek koroptví 2 017 286 kusů! Ještě v r. 1969 se ulovilo 135 806 kusů této zvěře, ale poté přišel prudký pokles. O deset let později dosáhl úlovek koroptví již jen 3475 kusů a následně byl jejich lov zastaven. Ani zákaz lovu však nepřerušil další úbytek početnosti tohoto druhu. V r. 2000 se odhadovalo, že v ČR žije asi 15–20 tis. koroptvích párů. V letech 2001–2013 došlo k dalšímu snižování jejich početnosti. V současnosti se koroptve vyskytují v malých populacích, ostrůvkovitě žijících v některých honitbách.

Svět myslivosti na Facebooku