Na Sboru zástupců ČMMJ měla navrch logika a zdravý rozum (str. 12-13)

David Vaca

V sobotu 7. června t. r. se v Benešově konal napjatě očekávaný Sbor zástupců ČMMJ. Napjatě očekávaný proto, neboť v květnu odstoupili ze svých funkcí předseda Ing. Jaroslav Palas a místopředseda Ing. Jiří Papež a výpověď podal jednatel Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D. (Svět myslivosti č. 6/2014), takže se čekalo, jak se nejvyšší orgán ČMMJ k nastalé situaci postaví. Diskutovalo se o různých variantách od mimořádného volebního Sborů zástupců po klidné řešení v podobě pokračování fungování současné Myslivecké rady ČMMJ. Zvítězila druhá varianta s tím, že na základě stanov myslivecká rada zmocnila k jednání jménem ČMMJ Ing. Miroslava Krause, JUDr. Jiřího Kšicu a Radka Mančíka. JUDr. Kšicu jsme v souvislosti s konaným Sborem zástupců požádali o krátký korespondenční rozhovor.

Svět myslivosti na Facebooku