Siláž - univerzální a vhodné krmivo pro spárkatou zvěř

Ing. David Vaca, Ph.D.

Kromě tradičně používaného sena, letniny a jádra se v některých našich honitbách začíná při přikrmování spárkaté zvěře přecházet i na méně častá krmiva, např. na siláž. V tomto případě nejde o nic nového. Vždyť přikrmovat siláží se doporučovalo již před desítkami let. Vyšší nákladovost a náročnější technika předkládání však způsobuje, že se toto osvědčené krmivo neobjevuje u našich krmelců častěji. To je však škoda, protože dosažené výsledky při přikrmování siláží jsou velmi pozitivní.

Svět myslivosti na Facebooku