Z činnosti Klubu chovatelů výmarských ohařů

MVDr. Jana Kočová

Klub chovatelů výmarských ohařů ČR v letošním roce završil již 37. rok své činnosti. Výmarský ohař je však v myslivecké praxi na našem území využíván již od r. 1910. V současné době má Klub více než 450 členů.

Svět myslivosti na Facebooku