STARÉ ZLATÉ ČASY

 

{mosimage}

00CASY

STARÉ ZLATÉ ČASY

Letadlem na hony
Denním tiskem prošly zprávy, že naše státní aerolinie povolují lovcům bráti s sebou do letadla své zbraně a munici. Novinka tato bude zajímati mnohé z našich čtenářů, zvláště ty, kteří si chtějí zkrátiti cestu k honům nebo zpět, a proto jsme se informovali o bližších okolnostech, jež zde přinášíme.

Střelnou zbraň a munici pro účely honby nebo sportu možno vzíti do letadla s podmínkou, že střelná zbraň není nabita a že munice jest tak zabalena, aby nemohla způsobiti nebezpečí spolucestujícím a dopravovanému nákladu. Obojí dopravuje se jako zavazadla. Podle dopravních podmínek našich aerolinií má každý nárok na dopravu 15 kg zavazadel bezplatně. Za zbytek platí se poměrně nízké sazby dle počtu kg a dle vzdálenosti. Za převoz zavazadel z města k letu nebo obráceně neplatí se ničeho. Rovněž převoz cestujících v autu jest bezplatný.
Lovce, jenž krátí si letadlem cestu k podzimním lovům, zajímá, může-li si vzíti kromě střelné zbraně a munice také svého psa. Věc tato jest možná a skutečně se tak provádí, neboť doprava živých zvířat, tedy také psů, jest přípustná. Poplatky jsou dle váhy zvířete a platí se 50% přirážka. Psi musí býti samozřejmě opatřeni náhubkem a majitel psa ručí za event. škody, jež by snad pes způsobil. Doprava psa k letadlu a zpět do města autobusem aerolinií jest bezplatná. Dopravují-li se velcí psi bez doprovodu, mají býti v kleci (na př. dřevěné), jejíž rozměry nemají přesahovati 50x50x100 cm. Při větších rozměrech jest třeba projednati dopravu se stanicí na letišti. Cestuje-li pes z míst, v nichž se vyskytly nakažlivé choroby, vyžaduje se zvěrolékařské vysvědčení, podobně jako při dopravě železnicí. Psi snášejí klidný a rychlý letecký transport velice dobře a po příletu nejsou zneklidněni. Ani čich jejich netrpí, neboť výfukový plyn do kabiny nevniká. Výměna vydýchaného vzduchu v kabině opatřuje se pomocí dobré ventilace.
Při dopravě částečně letadlem a částečně železnicí doporučuje se, aby pes měl průvodce. V tom případě se na dráze platí za psa polovina normální jízdenky.
Rovněž úlovky lze dopravovati letadlem a není třeba jich baliti. V letadle jest čistý, dobře větraný prostor pro náklady, takže se úlovky cestou ani v nejmenším nekazí. Poplatky jsou mírné, dle váhy. Možno bráti úlovky do letadla buď jako zavazadla, nebo na nákladní list, který vystaví na letišti stanice.
Přátelé zvířat si pochvalují rychlou a klidnou leteckou dopravu transportu psů a jiných zvířat, neboť letecká doprava zkracuje jim dlouhé hodiny přepravy jinými prostředky na nejkratší možnou dobu. Personál na letištích jest ochotný a dle předpisu na nákladním listu napojí nebo nakrmí dopravované zvíře.
Zvíře při transportu vlakem na větší vzdálenost velice trpí, zvláště v letních měsících, a proto přátelé zvířat a odborné firmy používají stále častěji letadla ku převozu psů, koček, chovného i zpěvného ptactva, atd. Běží zde obyčejně o dárky nebo obchodní zásilky, o připuštění, o zásilky na výstavu a podobně. Známá pražská firma Canisport zasílá psy skoro výhradně letadlem. Veliká doga žíhovaná byla zaslána letadlem do Užgorodu, na obrázku malý psík v náručí jest dárek jmenované firmy chicagskému starostovi Čermákovi a byl za ním zaslán letadlem do Karlových Varů, kamž došel po 60minutovém letu svěží a působil svou roztomilostí a hravostí každému radost; dva psíci v kleci byli zasláni do Bratislavě. Také policejní psi a psi pro slepce bývají zasíláni letadlem a že lovci na podzim zvláště béřou s sebou své psy, když letí na hony na Slovensko, jež zde bývají obyčejně i společenskou událostí a dostaveníčkem milovníků lověny, jest samozřejmé. Zvířata snášejí dopravu letadlem znamenitě, neboť, právě tak jako lidé, rychlý pohyb letadla vůbec necítí. Dopravní letadlo vůbec pečuje všemožně o klidný let, o pomalé stoupání a klesání a pod.
Stráž myslivosti č. 7 ,(ročník XXXVII.), 1932

Březen - Měsíc probuzení - počátek lovcova roku
Závany blížícího se jara proudí přírodou. Jejich hebké pohlazení zanechává zelené pásy na skráních procitající krajiny. Země vydechla hluboce a zardívá se krásou.
Zpěv ptactva a lidí krouží nad krajem a líbezná píseň ovčákovy šalmaje kdesi pod lesem je sledována zvěří. Ptáci slaví svůj přílet do rodných krajů a stromy a keře znějí písněmi jejich milostné touhy. Je měsíc slučího tahu a tetřívčího toku.
Začal nový rok myslivců.
Radostné pohnutí národa lovců se snoubí s rozpukem jara. Myslivci čistí své zbraně, ale současně zpytují svá ledví, zda v hladovém únoru a v sněžném lednu vykonali vše, co vyžadovala péče o hladovějící a mrznoucí zvěř.
Vážná doba postní a slavné velikonoce, jež často spadají do konce měsíce března, vzrušují dumavou mysl myslivců. Prastaré lovecké zvyky ožívají, byť někde i v skrytu.
Mysterium měsíce probuzení jde v háji, luhy a lesy. Teplo volá, vše má pocit nového probouzení plodivých sil, nastává veliký zázrak rození.
Dobrá matka Země dýše vonnými závany z kypré půdy, z pryskyřice rašících stromů a z miliard průlinek, z nichž se zakrátko bude valit nekonečný proud plodů jako z tajemné Pandořiny skřínky.
Radostná nálada provází první kroky myslivců a lovců do mysliveckého roku. Je třeba, myslivci, aby i vaše počínání bylo krásné, aby šlo v šlépějích našich moudrých předků, aby duch Hubertův pronikal myslivost, aby starodávné zvyky, tak žárlivě lovci dodržované, nebyly opomíjeny, aby vaše počínání nebylo jen zábavou, ale po stránce uchování a poznávání lovné zvěře mělo i poslání hospodářské a kulturní.
Z knihy lesmistra Františka Vodičky "Zvěř a myslivost ve světle věků" (1948)

Neobvyklé a méně časté náměty
Pro měsíc březen jsem vybral soubor pohlednic, které mám v mé sbírce řazeny pod označením "Ostatní zvěř a zvířata". Jde o různé exotické náměty, neobvyklé výjevy a málo časté druhy zvěře. První pohlednice pochází z německé tiskárny a zobrazuje souboj člověka s tygrem. Zda jde o lov tygra nebo o přepadení karavany, však není zcela zřejmé. Na dalších pohlednicích je zachycena lvice s lvíčaty, krocan v doprovodu pravděpodobně své družky, saně napadené smečkou vlků a také medvěd unikající psům. Oko čtenáře jistě nepřehlédne překrásně vyvedeného losa. Stádo bizonů je na pohlednici, která má kromě námětu i exotický původ - pochází z Ameriky. Ve výběru jistě nezanikne ani reprodukce obrazu Albrechta Dürrera s motivem veverky, kterou autor namaloval v jejím typickém postoji s potravou. Nádherný je pohled s kamzíkem v jeho přirozeném prostředí a neméně cenná je pro mne pohlednice s jezevcem. Té si zvlášť považuji, protože jsem se s jí podobnou ještě nesetkal.
Připravil ing. Jiří Dort

Svět myslivosti na Facebooku