Problémy mladých myslivců aneb má mládí v našich honitbách zelenou?

 

{mosimage}

00ANK

Problémy mladých myslivců aneb má mládí v našich honitbách zelenou?

Redakce

Při pohledu na současnou věkovou strukturu českých myslivců je patrná výrazná převaha starších ročníků. Kromě toho je všeobecně známo, že myslivost mladé lidi příliš nepřitahuje. Z těchto skutečností plyne, že je do budoucna nutné počítat s úbytkem myslivců se všemi důsledky pro výkon práva myslivosti v ČR z toho vyplývajícími. Jak to však udělat, aby se řady mladých zájemců o myslivost, kteří by byli schopni přinést do značně konzervativního oboru nové pohledy a "čerstvý vzduch", znásobily? Pokud se dnes mladý člověk rozhodne věnovat myslivosti, často naráží na různá úskalí, která ho mohou nakonec odradit. Může jít o nedostatek finančních prostředků na pořízení lovecké výzbroje a výstroje, absenci času kvůli škole, kariéře či zakládání rodiny, ale také o nemožnost uchytit se v honitbě a zapojit se do myslivecké praxe. Když chybějí známí, adept se do mysliveckého života prosazuje velmi těžce. Ještě delší dobu trvá, než starší kolegové začnou respektovat jeho názor, byť by byl sebesprávnější ... Předpovědi o úbytku našich myslivců v relativně krátké době vyvolávají především otázky typu: jak podchytit zájem mladých lidí o myslivost? Zkusme si však tuto otázku položit obráceně: Co vadí mladým myslivcům na současné podobě myslivosti, co je nutí k pochybnostem o řešení některých problémů a co by bylo potřeba změnit? Možná, že odpovědi našich respondentů budou zpětnou vazbou a inspirací pro naše myslivecké organizace, jejichž někteří členové se angažují v práci s mládeží.

Svět myslivosti na Facebooku