Proč zajíci mizí z naší krajiny?

 

{mosimage}

00ROZH

Proč zajíci mizí z naší krajiny?

Ing. Ondřej Kozub

V poslední době se zájem myslivecké veřejnosti zvýšil kromě jiného také o tradiční domácí zvěř - zajíce. Svědčí o tom např. bohatá účast na semináři o možnostech umělého chovu zajíců a jejich vypouštění do honiteb (Svět myslivosti č. 8/2004), který uspořádala nedávno vzniklá Asociace chovatelů zajíců ČR. Nutno dodat, že vypouštění uměle odchované zaječí zvěře do volné přírody nepříznivou situaci s jejich klesajícími stavy v globálu nevyřeší. V souvislosti s dramatickým úbytkem počtu zajíců v našich honitbách se mluví o dopadech změn v krajině, zatížení prostředí chemickými látkami, ale i o vlivu lovu. O názor na tuto problematiku jsme požádali RNDr. Miloše Anděru, CSc., ze zoologického oddělení Národního muzea v Praze, který se zabývá výzkumem savců a dlouhodobě sleduje dynamiku jejich početnosti v našich podmínkách.

Svět myslivosti na Facebooku