Je podceňování paratuberkulózy u přežvýkavců prozíravé?

 

{mosimage}

00VEDA

Je podceňování paratuberkulózy u přežvýkavců prozíravé?

Doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc., MVDr. Markéta Kopečná, Ph.D., MVDr. Ivo Trčka, Doc. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Významné změny v podmínkách mysliveckého hospodaření i souběžný rozvoj hospodářského využívání některých živočišných druhů původně patřících pouze mezi zvěř přináší celou řadu nových otázek a problémů. Patří k nim i požadavek veterinárního zajištění současných chovatelských trendů. Mezi nejvýznamnějšími aspekty je nutné uvést ochranu chovů před nebezpečnými nákazami. Jednou z chorob u nás doposud málo známých a respektovaných je paratuberkulóza přežvýkavců.

Svět myslivosti na Facebooku