Ze zahraničí

 

{mosimage}

00ZAHR

Ze zahraničí 

Španělsko: černá zvěř vytlačuje orebici z pozice královny lovné zvěře
Restrukturalizace zemědělské výroby vede také ve Španělsku k výrazným změnám v početnosti druhů zvěře. Orebice - královna zvěře ve Španělsku - doplácí na nárůst plochy neobdělaných polí a lesních porostů. Do těchto území se velmi rychle rozšiřuje černá zvěř. Podle posledních statistických údajů se odstřel černé zvěře např. v provincii Castilla - León meziročně zdvojnásobil. Tento nárůst se odrazil ve výrazném propadu početnosti populací orebice a králíka.
www.elperiodicomediterraneo.com, 8. 10. 2004, JŠ

Švýcarsko: budou lovit jen profesionálové?
Podpisovou akcí zahájilo švýcarské Fórum proti lovu (Antijagd Forum) štvanici proti amatérským myslivcům. Cílem je, aby lov směli vykonávat pouze myslivci z povolání. Zakladatelé hnutí jsou toho názoru, že zvěř by se ve Švýcarsku měla regulovat sama. O 30 000 švýcarských myslivců nemají odpůrci lovu dobré mínění. Zavádějí prý do populací zvěří jen chaos, jsou zodpovědní za zvýšení jejích stavů, a tedy také za šíření nemocí zvěře. Věc je možné napravit jen tím, že se odstřel svěří pouze profesionálním myslivcům.
Wild und Hund, 20/2004, Rš

Německo: antikoncepce pro černou zvěř?
Protože se dosud nepodařilo zamezit stále stoupajícím stavům černé zvěře, uvažuje se o použití léčiva, jež u bachyní zastavuje ovulaci. Má to však jeden háček: v místech použití by se nemohla zvěřina konzumovat a musela by se neškodně odstranit.
Der Anblick, 9/2004, Rš

Slovensko: vznikl nový myslivecký časopis
V prosinci loňského roku byli slovenští myslivci seznámeni s prvním číslem nového mysliveckého časopisu Naše poľovníctvo. Po tradičním měsíčníku Poľovníctvo a rybárstvo a dvouměsíčníku Hubertlov tak naši kolegové mohou listovat třetím periodikem zabývajícím se myslivostí.
Naše poľovníctvo je celobarevný měsíčník, první číslo s kamzíkem na titulní straně má 38 stran. Šéfredaktorkou časopisu, který vydává společnost Polpress, s.r.o., je mgr. Júlia Drienovská, jež ještě v druhé polovině r. 2004 vedla redakci Poľovníctva a rybárstva. Naše poľovníctvo chce jít cestou nezávislého časopisu a navázat na tradice prvních slovenských mysliveckých časopisů Lovec a Poľovnícky obzor. Cena Našeho poľovníctva na stáncích je 45 Sk za jeden výtisk.
Redakce

Švédsko: během říje se neloví
Doba lovu jelenů začíná ve Švédsku teprve 14. října, kdy už říje končí. Lov zvěře během říje a toku se tam všeobecně pokládá za nemyslivecký.
Der Anblick, 10/2004, Rš

Německo: s čím počítá novela mysliveckého zákona
Příští podstatnou změnou zákona o myslivosti má být např. zrušení plánu odstřelu srnčí zvěře, prodloužení doby odstřelu srnců do ledna a povolení lovit srnčí zvěř broky. Minimální výměra honitby má být snížena a řada druhů zvěře vyjmuta ze zákona o myslivosti a podřízena zákonu o ochraně přírody. Mezi jiným se to má týkat tetřeva, tetřívka, jeřábka a dravců.
Der Anblick, 10/2004, Rš

Belgie: povážlivý termín naháněk
Na příkaz představitele východobelgických kantonů byly v dubnu 2004 zorganizovány zvláštní naháňky na černou zvěř. Jaké následky bude mít toto nemyslivecké opatření, není jasné. Zcela jistě ovlivní sociální vztahy v tlupách, zejména když došlo ke ztrátě vodících a vedoucích bachyní.
Ulovená zvěř se nesmí spotřebovávat, protože u jednoho kusu, který přitáhl z Německa, byl zjištěn prasečí mor. O všechnu ulovenou zvěř se postará ústřední sběrné místo.
Jäger, 7/2004, Rš

Velká Británie: 13 000 let stará vyobrazení zvěře
Na stěnách jeskyně v blízkosti Nottinghamshire byly objeveny obrazy nejrůznějších druhů zvěře, vyryté člověkem před více než 13 000 roky. Na rozdíl od známých francouzských jeskynních maleb byly obrazy vysekány do stěn jeskyně dlátem. Je to nález prvních kulturních projevů pravěkých lovců na území Velké Británie.
Schweizer Jäger, 9/2004, Rš

Svět myslivosti na Facebooku