Ze zahraničí

 

{mosimage}

00ZAHR

Ze zahraničí

Ohrožení Dunajské delty
Dunajská delta, světové přírodní dědictví spravované UNESCO, území, o něž se dělí Rumunsko s Ukrajinou, je na části náležející Ukrajině ohrožena stavbou plavebních kanálů. Stavba také ohrožuje pobřežní pás tohoto obrovského přirozeného území, důležitého útočiště tažných ptáků v západní části Černého moře.

Dunajská delta je druhý největší mokřad v Evropě, v němž se křižuje šest rozdílných tažných cest ptactva. Ptáci táhnoucí ze Sibiře, Pobaltí a Skandinávie tam odpočívají na cestě do oblastí, v nichž přezimují. V deltě také hnízdí vzácní ptáci, jako je pelikán obecný a kadeřavý, rozličné druhy volavek, kolpík bílý, polák malý a orel mořský.
Kromě toho, že stavba průplavů a zpevňování břehů betonem narušují životní prostředí, jsou negativně ovlivňovány také ryby, neboť postup prací nebere ohled na dobu tření a trdliště.
Wild und Hund, 19/2004, Rš

Francie: recyklace nábojnic
Z okolí Bordeaux pochází myšlenka recyklace nábojnic. Byl založen spolek "Lęécologique", který pro tuto myšlenku získal zájem myslivců a střelců a podporu úřadů. Na střelnicích se vystřelené nábojnice shromažďují do sběrných nádob a pak se z nich v provozovnách oddělí kov a plast. Nápad upoutal pozornost veřejnosti, získal další napodobitele a za podpory úřadů a svazů se šíří po celém státě.
Wild und Hund, 19/2004, Rš

Německo: úhyn zvěře na silnicích
Na německých silnicích uhyne každou hodinu 25 kusů srnčí zvěře. Za rok je při srážce s vozidly usmrceno asi 250 000 kusů spárkaté zvěře a 220 000 zajíců nebo jiné drobné zvěře. Hodnota uhynulé zvěře činí osm milionů eur.
Nebezpečí hrozí i lidem: ročně je při střetu vozidla se zvěří poraněno 2 500 a
Jäger, 9/2004, Rš 

Rakousko: kapitální kamzice
V září minulého roku byla ve Vysokých Taurech (Solnohradsko) ulovena kamzice, jejíž trofej byla ohodnocena 116,7 body CIC. Délka růžků byla 28 cm, výška a rozloha 21 cm. Kamzice byla stará 18 let a po léta nevodila.
Wild und Hund, 21/2004, Rš

Bude povolen lov lukem?
Ve spolupráci s ostatními státy EU založil Německý svaz pro lov lukem Evropský svaz pro lov lukem, jehož cílem má být "jeden z nejrozkošnějších způsobů lovu".
Německá odnož navrhla novelu zákona o myslivosti, jež by umožňovala lov zvěře lukem. Odvolala se při tom na zkušenosti z jiných států EU, např. z Francie, Dánska, a ze zámořských států. V návrhu se uvádí, že "lov lukem ve srovnání s lovem palnou zbraní vyžaduje více času a znalostí".
Německý svaz pro lov lukem pořádá školení, jež úspěšným absolventům po teoretické a praktické zkoušce vystaví "lovecký lístek pro lov lukem", umožňující tento způsob lovu ve státech, v nichž je povolen.
Wild und Hund, 11/2004, Rš

Švýcarsko: psy v autě připoutat!
Testy prokázaly, že psi, kteří v autě nebyli připoutáni, mohou při srážce vyvinout průraznost přes půl tuny. Proto odborníci doporučují, aby psi jedoucí v autě byli připoutáni. Když pes není v autě dostatečně zabezpečen nebo se chová příliš neklidně, může být řidiči udělena pokuta.
Schweizer Jäger, 10/2004, Rš

Španělsko: drop v ohrožení
Nejřidčeji osídlená oblast Evropy, Extremadura uprostřed Španělska, je jednou z nejvýznamnějších oblastí výskytu dropa. Ten je v současné době ohrožován ploty, elektrickým vedením a stále rostoucími stády ovcí. EU vypracovala projekt, který má napomoci k záchraně dropa.
Der Anblick, 9/2004, Rš

Černá zvěř v Berlíně
Plochu Berlína tvoří z jedné pětiny lesy, v nichž žijí četná zvířata. Ta stále častěji pronikají do středu města. Jsou to nejen lišky, ale také divoká prasata, která mezi obyvateli působí paniku a škody na zahrádkách a veřejné zeleni. Odhaduje se, že v Berlíně žije 5 až 10 tisíc kusů černé zvěře, a zdá se, že jejich počet vzrůstá.
Schweizer Jäger, 10/2004, Rš

Do Holandska proniká nutrie
Holandské úřady si stěžují, že k nim z Německa proniká nutrie. Zemědělci na hrázemi obklopených pozemcích mají už nyní dost problémů s ondatrami, které každý rok loví asi 400 profesionálních lovců. Jejich úlovek činí ročně kolem půl miliónu kusů. A nyní jim přibyly starosti s neoblíbenou a domácí fauně cizí nutrií.
Jäger, 11/2004, Rš

Norsko: lov na bělokury do pastí
V Norsku, kde žijí oba druhy bělokura, bělokur horský a bělokur rousný, je jejich odstřel povolen od 10. září do 28. února. Od 1. listopadu je jejich lov povolen i do pastí. Kdo chce takto lovit, musí o tom nejméně 10 dní předem informovat úřad a nejpozději 10 dní po ukončení doby lovu mu písemně oznámit úlovek.
Der Anblick, 11/2004, Rš

Svět myslivosti na Facebooku