Seminář "Efektivní způsoby snižování stavů černé zvěře"

 

{mosimage}

00PRAX

Seminář "Efektivní způsoby snižování stavů černé zvěře"

Ing. David Vaca, Ph.D.

Redakce našeho časopisu si vytyčila jako jednu ze svých aktivit pořádání seminářů zaměřených na aktuální otázky myslivecké praxe. Ožehavým problémem současnosti jsou vysoké stavy černé zvěře a škody, jež tato zvěř působí v našich honitbách. Protože úkolem myslivce je udržovat počty zvěře na přijatelné úrovni, logicky se nabídlo téma efektivního snižování stavů černé zvěře.

Svět myslivosti na Facebooku