Ze zahraničí

 

{mosimage}

00ZAHR

Ze zahraničí

Španělsko: Otravy zvířat stále na vzestupu
Úmrtnost zvířat v důsledku otrav stoupla v Andalusii v posledním roce o 22 %. Ačkoliv jde o jeden z nejstarších problémů v ochraně životního prostředí v této španělské provincii, používání jedů stále nemá konce. Během r. 2003 bylo zaznamenáno 156 případů otrav, což je o 21,8 % více než v r. 2002. 52 % z otrávených zvířat tvoří chráněné druhy, např. luňáci, supi nebo orli, 31 % tvoří domácí zvířectvo a 7 % zvěř.


Stejně jako v r. 2002 byla většina otrav spojena s pesticidy používanými v zemědělství. Byl dokonce zaznamenán případ, kdy byla až 1500x překročena letální dávka pro jakéhokoliv živočicha. Nejvíce otrav bylo zaznamenáno v jarním období (41 %), méně v létě a na podzim (26 %).
Europa sur, 12. 7. 2004, JŠ

Německo: stavy jelení zvěře
Podle údajů Gilla (1990) ztratila jelení zvěř v Evropě v historické době 91 % svého původního životního prostoru. Becker (2001) odhaduje, že v současnosti žije jelení zvěř na 11 % plochy Německa. Roztříštění původního areálu a dílčí populace zvěře vedou k tomu, že ve dvou zemích (Šlesvicko-Holštýnsko a Bádensko-Virtembersko) se jelení zvěř dostává téměř na práh Červeného seznamu. Pečlivé zjištění stavů jelení zvěře a jejího areálu má velký význam při plánování krajiny.
Wild und Hund, 21/2004, Rš

Odstřel srnců ve Velké Británii
Lov srnců začíná ve Velké Británii 1. dubna a končí 10. října. Plány lovu, zařazení do věkových tříd, přehlídky trofejí a úřední pokyny k odstřelu, to vše je tam neznámé. Přesto je ve Velké Británii srnčí zvěř v trofeji i ve zvěřině silnější než zvěř ve střední Evropě.
Der Anblick, 4/2005, Rš

Vzteklina v Evropě na ústupu
Podle údajů odborníků vzteklina, která v r. 2003 dosáhla vrcholu svého rozšíření, postupně ustupuje. Největší výskyt byl prokázán v Rusku, kde bylo v 1. pololetí 2004 zaznamenáno 223 případů. Na podstatně menší ploše Litvy to bylo 125 případů a v Lotyšsku 123.
Wild und Hund, 22/2004, Rš

Největší naháňka na černou
Jak sděluje Deutsche Jagdzeitung 1/2005, uskutečnila se v Bádensku-Virtembersku největší naháňka na přemnoženou černou zvěř. Naháňky na 15 000 ha honební plochy se zúčastnilo 500 střelců a stejný počet honců. Na výřadu bylo 100 kusů černé zvěře a 23 lišek. Podrobnosti o organizaci naháňky nebyly uvedeny.

Francie: střety automobilů se zvěří
Ve Francii dochází každoročně k 35 000 až 40 000 dopravním nehodám v důsledku srážky vozidla se spárkatou zvěří. Při nich přijde o život asi 100 řidičů nebo spolujezdců a přibližně 2000 osob je poraněno.
Schweizer Jäger, 3/2005, Rš

Svět myslivosti na Facebooku