Jaká byla I. celostátní výstava myslivosti?

 

{mosimage}

00HIST

Jaká byla I. celostátní výstava myslivosti?

S použitím měsíčníku Myslivecké besedy č. 6/1933 připravil ing. David Vaca, Ph.D.

Tradice celostátních mysliveckých výstav na území naší republiky sahá do r. 1933. Tehdy Československá myslivecká jednota (ČesMJ) uspořádala u příležitosti 10. výročí svého založení velkou výstavu, která se konala ve dnech 20. května - 3. června v Praze na výstavišti v Holešovicích. Díky unikátnímu obrazovému materiálu, který naší redakci laskavě zapůjčil ing. Jiří Zíka z Brunšova u Hradišťka pod Medníkem, máme možnost přesvědčit se, o jak do té doby nevídanou a atraktivní akci šlo.

Svět myslivosti na Facebooku