Myslivecká výročí – červenec

 

{mosimage}

00VYRO

Myslivecká výročí – červenec

Začátkem července by se dožil 75 let doc. MVDr. Rostislav Zavadil, CSc. Narodil se 8. července 1930 v Bílanech nedaleko Kroměříže. Vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně a působil na ní jako pedagog. V začátcích své činnosti vypracoval spolu se svým kolegou MVDr. Ladislavem Zimou metodiku Líhnutí a odchov koroptví a bažantů (1958), která podstatně ovlivnila líhňařskou praxi. V pozdějších letech se věnoval parazitologii lovné zvěře a své poznatky zveřejnil v četných článcích a pojednáních.

Doc. Zavadil patřil také mezi významné lovecké kynology. Proslul jako chovatel kokršpanělů, byl předsedou Klubu chovatelů loveckých slídičů a mezinárodním rozhodčím. Zemřel v Brně 25. října 2002.

Koncem července se dožívá 80 let známý lesník a myslivec ing. Alois Indruch. Narodil se 25. července 1925 v Kladrubech u Valašského Meziříčí v selské rodině jako poslední z osmi sourozenců. Po maturitě na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně a po splnění vojenské povinnosti se stal vedoucím polesí Vlára v severní části Bílých Karpat. Tam úspěšně působil celý svůj život a důsledně odmítal zastávat jinou funkci.
Ing. Indruch patří mezi lesníky, kteří chápou zvěř jako nedílnou součást biocenózy lesa. V tamních přirozených lesních společenstvech hospodařil přirozenou obnovou, bez použití holosečí a umělého zalesňování. Škody zvěří se v jemu svěřeném lese staly věcí neznámou, i když tam žije hodnotná zvěř jelení, černá a srnčí. Ostatně myslivost byla pro ing. Indrucha hlavním podnětem, proč se stal lesníkem. Proto také na svěřeném úseku prokázal, že soužití lesa a zvěře je možné.
Své zkušenosti lesního hospodáře uložil ing. Indruch do knihy Zakládání a výchova listnatých porostů (1985), která je vhodným doplňkem učebnic pěstování lesa. Oblast, v níž ing. Indruch působil, je jako demonstrační objekt častým cílem studentů lesnictví i praktických lesníků.
Jeho lesnické a myslivecké zkušenosti jsou zachyceny v článcích, uveřejněných v Lesnické práci a v Myslivosti.
Myslivecké zkušenosti a vzpomínky tohoto významného lesníka jsou obsaženy v jeho knihách Fořtovo království (1995), Z fořtových vzpomínek (1997) a Ze života lovců (2000).
Přejeme jubilantovi, aby se ještě dlouho těšil ze své práce, která ho naplňovala štěstím, a předával nám své zkušenosti.

Svět myslivosti na Facebooku