Myslivost a fauna na některých méně známých filatelistických materiálech - Ohrožený hmyz (1995)

 

{mosimage}

00ZAJ

Myslivost a fauna na některých méně známých filatelistických materiálech - Ohrožený hmyz (1995)

Ing. Karel Lankaš

V r. 1995 vyšla u příležitosti Evropského roku ochrany přírody emise Ohrožený hmyz ČR

Ke známkám obrazového formátu 23x30 mm nebyly vydány CM, vyšly pouze tři FDC (katalogová cena 21,- Kč). Sérii považuji za obrazově i esteticky velmi zdařilou, i když jí někteří výtvarníci vytýkají nevhodnou barevnost a určitou nečitelnost. V anketě o nejkrásnější známku, jíž se zúčastnilo 39 známek, se nejlépe umístila známka č. 73 Čmelák zemní (11. místo - 165 hlasů ze 6024). Námět hmyzu byl použit v letech 1993-2004 (r. 1995) a navázal tak na tradici atraktivních a sběrateli velmi vyhledávaných československých emisí s tématikou hmyzu (podrobněji Svět myslivosti č. 9/2001).

V přítiscích obálek jsou zobrazeni žahalka obrovská, ploskoroh pestrý a strumičník zlatooký, v kresbách razítek mravkolev obecný, kobylka sága a drvodělka fialová.

Svět myslivosti na Facebooku