Myslivecká výročí – srpen

 

{mosimage}

00VYRO

Myslivecká výročí – srpen

Dne 10. srpna t. r. uplyne 60 let od smrti jednoho z nejvýznamnějších českých kynologů Františka Housky. Narodil se 27. července 1875 ve Strunkovicích nad Volyňkou a po maturitě na píseckém gymnáziu vystudoval práva na Karlově univerzitě. Byl zaměstnán ve státních službách.

Zanícený myslivec a kynolog si získal nehynoucí zásluhy o záchranu a regeneraci původního zdejšího plemene hrubosrstých ohařů, o českého fouska, který byl na počátku 20. století téměř před vyhynutím. K podpoře svých snah založil Klub chovatelů českého fouska a získal pro jejich realizaci další nadšence. Své znalosti a zkušenosti uložil Houska do dvou knih: Ohař (1930) a Lovečtí psi, jejich plemena a chov (1942). Na jeho počest byla v r. 1949 založena soutěž všestrannosti pro všechna plemena hrubosrstých ohařů, nazvaná Memoriál Františka Housky, která se pořádá každé dva roky.
Houska zemřel 10. srpna 1945 ve Volyni, kde trávil zasloužený odpočinek.

Ve stejném prostředí, na Volyňsku, prožil své mládí pražský rodák Antonín Zezula, od jehož narození uplynulo 75 let - narodil se 21. srpna 1930. Ten absolvoval v letech 1946 až 1950 Střední lesnickou školu v Písku a jako lesník působil na Šumavě, na jižní Moravě a v Posázaví. Po své matce akademické malířce Heleně Zezulové (1902-1980) zdědil malířské vlohy, které cílevědomě rozvíjel. Zájem o umění u něho nakonec převládl. Již od r. 1951 spolupracoval s časopisy Lesnická práce, Živa a Myslivost a od r. 1962 se věnoval výhradně malířství. Od r. 1967 od odchodu do důchodu v r. 1990 byl Zezula činný jako výtvarný architekt Zemědělského muzea a řada instalací výstav v Praze, Hluboké nad Vltavou, v Lednici a na Kačině byla jeho dílem. Zezula byl autorem četných obrázků vyžadujících názornost a přesnost v učebnicích převážně lesnických a v mysliveckých knihách, vydávaných v letech 1970 až 1990. Jeho obrázky najdeme ve více než 40 knihách.
Zemřel uprostřed nedokončené práce 29. dubna 1993 v Praze.

V polovině srpna - patnáctého - uplyne 70 let od narození lesního rady Karla Ponce. Narodil se 15. srpna 1835 v Těních nedaleko Strašic na Rokycansku. Po lesnické praxi navštěvoval Vyšší lesnický ústav v Bělé pod Bezdězem, který absolvoval v r. 1858. Krátce také na této škole působil jako pedagog. V zaměstnání prošel řadou míst a naposledy pracoval na velkostatku v Dašicích.
Ponec pilně přispíval do českých i německých odborných časopisů a spolupracoval s redaktorem Janem Doležalem. Krátce před svou smrtí, v r. 1884, vydal knihu Jagdkunde für alle Freunde und Liebhaber der Jagd (Nauka o myslivosti pro všechny přátele a milovníky lovu), v jejímž závěru je německo-český slovník myslivecké mluvy. Tím se Ponec připojil ke snahám slovníkáře Františka Špatného o sbírání a uchování odborného názvosloví.
Ponec zemřel 20. dubna 1888 v Praze.

Svět myslivosti na Facebooku